Vadercoach

Ik help vaders met het behouden of opnieuw krijgen van contact en omgang met hun kinderen door te werken aan het herstel van de communicatie met de ex-partner

Hallo, ik ben Anne Venema, Vadercoach

MVDF-18-04-12-0360

Ik heb zelf een vechtscheiding meegemaakt, waarbij ik merkte dat ik als vader geen ondersteuning kon krijgen. Niemand die ik kon consulteren, niemand die mij enige richting kon geven. Met mijn dienstverlening ga ik dat gegeven veranderen!

Op de 'vadersites' staan voornamelijk de verhalen van de vaders die het niet lukten om de omgang hersteld te krijgen. Succesverhalen kwamen er nauwelijks tot niet op voor. Op deze pagina's vind je overigens wel goede informatie over de diverse onderwerpen die te maken hebben met vaders in een echtscheiding.

Er zijn vele vele vaders die in een soortgelijke situatie zitten waarin ik gezeten heb, want 28%  van de kinderen had in de jaren na de echtscheiding geen contact meer met de vader (grafiek 9.3). Ruim 25% gaf aan dat het contact met de vader na de echtscheiding slecht was. Daarentegen was het contact met de moeder in ongeveer twee derde van de gevallen goed. Dit heeft te maken met het feit dat het merendeel van de kinderen die een echtscheiding meemaken bij de moeder blijven wonen. Ongeveer 3% van de moeders heeft geen contact meer met haar kinderen na de echtscheiding.

 

Grafiek 9.3

 80% van de kinderen blijft na de echtscheiding bij de moeder wonen. 15% woont bij de vader, en de rest afwisselend bij vader en moeder, in een pleeggezin of in een kindertehuis.

Aan het eind van de jaren negentig is het aantal scheidingskinderen toegenomen tot 32 duizend. Deze stijging was het gevolg van het enigszins toegenomen aantal echtscheidingen en het iets grotere aantal echtscheidingen waarbij kinderen waren betrokken.

Conclusie: circa 9.000 kinderen op jaarbasis heeft geen enkel contact met hun vader

Bron: Samenleven; Nieuwe feiten over relaties en gezinnen (CBS)

Het is mij gelukt om vanuit geen enkel contact met mijn kinderen gedurende 4 jaren het tij te keren en een goede omgang te krijgen. En als ik dat kan, kan jij dat ook. Daar wil ik je graag mee helpen!

Ik sta voor gelijkwaardig ouderschap!

Door actief te werken aan je eigen overtuigingen en gedrag in het gevecht staat de weg open naar herstel van de communicatie met jouw ex-partner.